Vi säljer mest RSP och Läkt i alla Dim runt om i Europa,

Men även paneler och till emballagetillverkare


Vi kan även erbjuda Exaktkapat och sågade trävaror!


Vissa av våra Produkter Sverige

16/19/22x95 S-Rsp

21x45            Lockläckt

25x50           Tegelläkt

28x70           Glespanel

34x70           Glespanel

22x95           Formbrädor

45x45-120     Regel

45x145-220   C24 Plank

22x70-195     Klädselbrädor

17x120           4019 Panel

22x120/145   Hakspont

22x120           Z-panel

22x120/145   Enkelfas

22x120/145   Dubbelfas

19x120          Fjällpanel


28x120          Trall

28x45            Imp

45x45-195      Imp